Gang van zaken

Hoe werkt het?

Inschrijven als patiënt
2010-11/phone.jpg

Als u nieuwe patiënt bij ons wilt worden hebben we uw gegevens nodig. Daarom verzoeken we u een geldig ID -bewijs en uw verzekeringskaart mee te nemen als u voor het eerst voor controle komt.

Graag willen wij u erop wijzen dat u pas na uw 1e controle daadwerkelijk patiënt bij ons bent.

 

(Half) Jaarlijkse controle

We willen graag zorg dragen voor uw mondgezondheid, maar daar is ook uw medewerking voor nodig. Daarom zien we u graag om het half jaar, eventueel ook jaarlijks terug voor controle. Als bijzonder service zullen wij u helpen onthouden dat u weer toe bent aan een controle en zullen een oproep per email of post sturen.

Als u over een langere periode niet meer voor uw controlebeurt bent geweest inactiveren we u als patiënt. Het is dan pas in overleg mogelijk om weer voor behandeling te komen.

Afspraken

Wij zullen ons best doen om u op de afgesproken tijdstip te helpen. Daarom willen wij u vragen om ook op tijd aanwezig te zijn.
Bij verhindering wordt u verzocht uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen om te voorkomen dat we de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening brengen.

Wijzigingen

Wij verzoeken u wijzigingen van uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, verzekeraar) zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Hetzelfde geldt ook voor veranderingen met betrekking tot uw gezondheid en/of uw medicijnen.

Nota's

We werken samen met NMTFenCS. Indien u een tandartsverzekering heeft bij een zorgverzekeraar met die zij een contract hebben, verrekenen zij het verschuldigde bedrag direct met uw zorgverzekeraar. Als ze geen contract met uw verzekeraar hebben of u voor bepaalde verrichtingen niet vezekerd bent ontvangt u een nota over het eventuele (rest-)bedrag. Meer informatie kunt u vinden op www.uwnota.nl.

Patiënten zonder tandartsverzekering moeten - wanneer er geen andere afspraken met ons gemaakt zijn - de behandeling contant afrekenen (er is geen PIN aanwezig).

Klachten

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  

Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk.

U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn.

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.

De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl.

Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012 (€ 0,90 per gesprek).

Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.